years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Eligibility Requirements

Izmenjave se praviloma udeležijo dijaki-inje v 3. letniku srednje šole, tako da lahko potem nadaljujejo s šolanjem in maturo v Sloveniji. Formalna starostna omejitev je najmanj 16 in največ 18 let v mesecu odhoda na izmenjavo. Poleg močne želje po novi izkušnji je pomembno tudi, da imate vsaj dober uspeh in da ste zdravi, predvsem pa da ste odprti za učenje nove kulture in nove prijatelje.

What's included in your experience

 • Airfare
 • Airport Pick-up
 • Host Family Placement
 • Housing
 • Meals
 • School Placement
 • Community Service Placement
 • Individual Contact Person
 • Medical Insurance
 • 24/7 Emergency Support
 • Domestic Transport
 • School Transport
 • Language Instruction
 • Assistance with Application Process
 • Visa Application Assistance
 • Pre-Departure Orientation
 • Orientations during your time abroad
 • Re-entry Orientation
 • Global Competence Certificate
 • Teaching Materials
 • School Materials
 • Project Materials
 • Access to Alumni Network
 • Continuous Support
 • Worldwide Presence
 • 70 Years Experience

What you are responsible for

 • Vaccinations
 • Field Trips
 • Cultural Tours
 • Visa and Passport Fees
 • Grade Transcripts
 • School Diploma
 • Stipend
 • School Uniform