Internet je spremenil pojem časa in prostora, samo s klikanjem lahko potujete kamorkoli, kadarkoli. Vendar je resnično spoznavanje drugih ljudi in kultur še zmeraj mogoče le z osebno izkušnjo. Če želite zares spoznati, kako živijo ljudje v drugih državah, kako tam mladi hodijo v šolo in kakšne so njihove družine, morate na pot. Gre za veliko preizkušnjo, ki pa vas obogati za celo življenje. Program AFS vam omogoča prav to!


AFS nudi dijakom dva programa:

 • Šolski (letni) program traja eno šolsko leto s pričetkom v avgustu/septembrom ali januarju/marcu. Začetek programa je odvisen od države gostiteljice, v kateri poteka izmenjava. Dijak v okviru programa AFS živi pri družini gostiteljici in obiskuje lokalno srednjo šolo v sklopu rednega programa. AFS omogoča slovenskim dijakom enoletno šolanje v več kot 50 državah sveta.
 • Intenzivni trimesečni program (ECTP), ki se prav tako začne v jeseni, kot letni progam, a traja najdlje 11 tednov. Zaključi se s skupnim »kampom« v Bruslju, ki traja največ 4 dni in dijakom omogoči oglede evropskih institucij, spoznavanje in usvajanje pomena »evropskega državljanstva«.


Prednosti AFS mednarodne izmenjave mladih:

 • Enoletno šolanje v tujini na lokalni srednji šoli v izbrani državi
 • Vključitev v redni šolski program na začetku šolskega leta
 • Bivanje pri družini, ki dijaka sprejme kot novega družinskega člana
 • Izbira posameznih predmetov, ki so primerljivi s predmetnikom v šoli v Sloveniji
 • Izbira predmetov, ki so na ravni predznanja in učnih sposobnosti dijaka
 • Pester nabor izven šolskih aktivnosti v novem bivalnem okolju
 • Udeležba pri aktivnostih, ki jih organizira lokalna organizacija AFS
 • Vključitev dijaka v novo družino in spoznavanje novih prijateljev
 • Širitev obzorja, učenje jezika in pridobivanje novih znanj
 • Nepozabno doživetje, ki ga dijak ohrani v srcu za zmeraj