Prostovoljci smo člani društva Interkultura, ki želimo ponovno razviti AFS program v Sloveniji. V prvih dveh letih delovanja gre posebna zahvala Albini, Tanji, Tosji, Emilu, Janezu, Markotu in Slobodanu, ki so se jim že pridružili dijaki in dijakinje, ki so se vrnili z izmenjave in številni njihovi starši.

Možnosti za aktivnost pa je še veliko. Vse bivše AFS-evce in njihove bližnje ter vse, ki vas zanima medlkulturno izobraževanje in sodelovanje zato vabimo, da se nam pridružite pri razvoju društva, predvsem pa pri naši glavni dejavnosti, to je medkulturni izmenjavi mladih. Pišite za več informacij!