Interkulturne izkušnje; inovativne učne poti

Screen Shot 2016-09-12 at 11.00.31 AM

Pojdi na izmenjavo

AFS mednarodni programi so podprti s posredniškimi interkulturnimi učnimi načrti globalnih kompetenc.

Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Prostovoljstvo

AFS prostovoljci so primerno naučeni, da vodijo edinstvene poti interkulturnega učenja za dijake, družine in druge prostovoljce.

11046251_1065015070189282_2324360244310660883_o

Družine gostiteljice

AFS je sprejem mednarodnega dijaka na svoj dom preobrazila v ustvarjalen program interkulturnega učenja, dopolnjenega s cilji in dejavnostmi.

My beautiful picture

Šole

AFS pomaga šolam ustvariti dinamične interkulturne delavnice, razredne izmenjave in dogodke, ki obogatijo celotno šolsko skupnost.

Izobraževalni namen AFS globalnega državljanstva

AFS pripravlja in podžiga globalne državljane vseh starosti in ozadij – podpiramo globalno gibanje za napredek medkulturnega učenja in izobrazbe globalnega državljanstva, še posebej v šolah, univerzah in mladinskih organizacijah.

Naš načrt globalnega državljanstva

Učenje kot pot do sprememb

Interkulturni izzivi in učni trenutki so neizogiben del našega vsakdanjika, naših učilnic in javnih prostorov.

Z namenom učinkovitega angažiranja okraj kulturnih in drugih razlik ponujamo preobraževalne učne poti, ki so prilagojene dijakom, družinam, prostovoljcem, odraslim in skupnostim.

Vsaka AFS pot je oblikovana na podlagi teh šestih načel:

1. Učenje kot pot k spremembam
2. Učni načrt in metode za doseg ciljev
3. Poglobljene izkušnje in strukturirano učenje
4. Neuradno učno okolje
5. Eksperimentalno učenje je izboljšano učenje
6. Učenje za življenje in učenje celo življenje

EDUC

AFS izobraževalni pristop

AFS interkulturna učna pot dijaka in učni načrt

Univerze in delodajalci iščejo študente in mlade ljudi, ki imajo smisel za svet onkraj njihovih lastnih skupnosti – ter se znajdejo pri navezovanju stikov z ljudmi iz drugih držav in kultur. Izvedi, kako naš učni načrt, ki izboljšuje tovrstne spretnosti, pripravlja mlade ljudi za življenje, delo in ustvarjanje boljšega sveta doma in v tujini.

Preberi več

AFS interkulturna učna pot družin gostiteljic in učni načrt

AFS program za družine gostiteljice je sedaj podprt s strani AFS Host Family Intercultural Learning Journey. Ta pomaga družinam podpreti interkulturno izkušnjo svojega dijaka na izmenjavi – ter pripravi družinske člane, da postanejo globalni državljani.

Preberi več

Interkulturni učni programi za AFS prostovoljce in osebje

AFS Intercultural Link Learning Program pomaga našim prostovoljcem in osebjem izboljšati svoje interkulturne spretnosti, jih nauči o ključnih izobraževalnih teorijah in praksah ter jih na splošno bolje pripravi, da lahko sami učinkovito podpirajo učenje drugih.

Preberi več

Interkulturna izobrazba utrjuje učne cilje 21. stoletja

Izobražujemo globalne državljane in voditelje prihodnosti. Pomagamo jim pri naslednjem:
DAY+1+AFS+youth+forum+web-135

Širjenje obzorij

ter vera, da je raznolik svet močnejši in bolj zanimiv.

5512706965_713bf496e0_o

Odkrivanje in spoštovanje razlik

ter vera, da je raznolik svet močnejši in bolj zanimiv.

2885465949_d838820d87_o

Sporazumevanje in sodelovanje med kulturami

na občutljiv in pozoren način

6168625414_2b5f833df3_o

Razumevanje vrednosti drugih kultur

in opogumljanje drugih, da so odprti do novih idej, odnosov in navad

DAY+1+AFS+youth+forum+web-84

Razvoj sposobnosti za uporabo pri STEM in drugod

s kritičnim mišljenjem in dejavnostmi za reševanje težav

_94A7804

Biti del AFS globalne skupnosti

za povezovanje onkraj kultur in stiku med raznolikimi skupnostmi

AFS za izobraževalce in šole

Šole imajo pri izkušnji dijaka na AFS izmenjavi pomembno vlogo. Pošiljajo in gostijo AFS dijake ter delajo skupaj z AFSom pri ustvarjanju interkulturnih učnih programov na šoli. AFS sodeluje tudi z izobraževalci in ministrstvi za izobraževanje za razvoj lokalnih, regijskih in državnih programov interkulturnega učenja in globalnega državljanstva z lastnimi pravili in pobudami.

Povprašaj o AFS šolskih programih
TEACHER_ICL

AFS izmenjave za učitelje

AFS ureja program kratkih izmenjav učilnic za skupino dijakov, ki tako spoznajo svoje vrstnike iz druge države in se skupaj z njimi vključijo v interkulturno učenje. Na voljo so spletne in osebne možnosti.

CLAS_ICL

AFS izmenjave učilnic

AFS ureja program kratkih izmenjav učilnic za skupino dijakov, ki tako spoznajo svoje vrstnike iz druge države in se skupaj z njimi vključijo v interkulturno učenje. Na voljo so spletne in osebne možnosti.

AFS zveze in partnerstva

“Delo AFS-a ima jasno pomembnost za trenutne UNESCO programe in dejavnosti, še zlasti na področju izobrazbe, mladine in interkulturnega dialoga. Sodelovanje med UNESCO-m in AFS-om ima trdne temelje, grajene na velikem številu skupnih interesov, sinergij in zgodovini predhodnemu skupnem delovanju.”

—Irina Bokova, generalna direktorica, UNESCO

_94A9020

AFS in UNESCO

AFS je leta 2015 s ponosom prejel ”svetovalni status” v partnerstvu z Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Ta naziv obema organizacijama omogoča sodelovanje na pobudo medsebojnega interesa in v dobro družbe.

AFS deluje tesno in ustvarjalno s šolami, univerzami, humanitarnimi in mirovnimi skupinami, vladami ter drugimi neprofitnimi organizacijami za razreševanje težav, ki odražajo naše poslanstvo.

Pojdi na spletno stran UNESCO's Global Citizenship Education
GOAL4

AFS izobraževanje globalnega državljanstva podpira

ZN cilj trajnostnega razvoja št. 4

Zagotovitev vključujoče in kvalitetne izobrazbe za vse in spodbujanje vseživljenjskega učenja  

Natančno se cilj št. 4 osredotoča na znanje in sposobnosti potrebne za promoviranje “trajnostnega razvoja” in trajnostnih življenjskih stilov, človekovih pravic, enakopravnosti med spoloma, spodbujanje kulture miru in nenasilja, globalnega državljanstva in cenjenja kulturne raznolikosti ter prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.

Izvedi več o cilju št. 4

Dogodki za globalne državljane

Verjamemo, da je negovanje interkulturnega učenje močno orodje, ki raznolikim skupnostim pomaga pri sodelovanju in skupnem soočanju s konflikti in izzivi. Naj te AFS dogodki interkulturnega učenja v Sloveniji in drugod navdihnejo!

AFS Intercultural Programs and AFS USA, our member organization in the US, are proud to invite Generation Study Abroad partners, leaders in education, faculty members, teachers and students to participate in a highly interactive workshop, “Fostering Global Competency and Creating Pathways to Study Abroad”, which will precede the 2016 IIE Generation Study Abroad Summit. The workshop will take place on 23 October 2016 in Washington DC, USA. The workshop will focus on how intercultural learning experiences and study abroad can address and reduce cultural barriers. Participants will leave this session with easy-to-implement experiential learning activities, resources to develop global competency and strategies to promote study abroad in different settings.

Viri in priporočeno branje

perspectives

AFS Perspectives: Helping the world learn to live together

S prispevki AFS strokovnjakov celega sveta ta blog podpira raznolike perspektive o kulturi in izobrazbi, s tem pa navdihuje bralce, da sami postanejo interkulturni voditelji lastnih skupnosti.

Beri blog
connect

Connect: Intercultural Insights for Global Citizens

Ta digitalna revija raziskuje interkulturno izobraževanje in globalno državljanstvo, prostovoljstvo in družbeni vpliv s pomočjo člankov, intervjujev in učnih pripomočkov, ki so jih ustvarili spoštovani voditelji in strokovnjaki.

Beri Connect
FORAFSNFRIENDS

Intercultural Learning (ICL) for AFS & Friends

Serija vpoglednih in jedrnatih esejev o ključnih interkulturnih konceptih na podlagi raziskav in praktičnih izkušenj. Ustvarili so jo AFS strokovnjaki s področja izobraževanja in jo namenjajo vsem, ki se učijo ali delajo z interkulturnimi temami.

Dostop do serije
RESEARCH

AFS Exchange Program Research

AFS se v svojih raziskavah osredotoča na doseganje še bolj poglobljenega razumevanja učinka programov izmenjav, interkulturnega in eksperimentalnega učenja, pogosto pa deluje v partnerstvu z vodilnimi ustanovami in uglednimi posamezniki.

Beri Research
VOL_CURRI

The Volunteers: Americans Join World War I, 1914—1919

Ta učni načrt za izobraževalce na srednjih šolah uporablja edinstven pristop k prostovoljstvu, interkulturnim kompetencam in izobraževanju globalnega državljanstva, vse od prostovoljskih naporov mladih ljudi med prvo svetovno vojno do danes.

Beri The Volunteers