Od leta 1947 AFS pripravlja mlade ljudi s praktičnimi sposobnostmi, znanjem in še več vsem, kar je potrebno za uspeh v globalnem svetu. Dandanes so izboljšali te kompetence 21. stoletja s vpeljavo vrhunskih AFS učnih načrtov, tako da lahko sledite rasti svojega dijaka. Veliko število univerz in delodajalcev se zanima in išče učence in mlade odrasle, ki imajo smisel za svet onkraj svojih lastnih skupnosti – ter se tako znajdejo pri delu in druženju z ljudmi iz drugih držav in kultur.

Zakaj naj gre moj otrok na AFS izmenjavo?

Že več kot 70 let gradi AFS izjemen ugled za zagotovitev kvalitetnih mednarodnih programov, ki razvijajo osnovne sposobnosti za uspeh v 21. stoletju. AFS izkušnja:

  • Gradi samozavest, širi obzorja in izboljšuje kritično mišljenje ter smisel za reševanje težav.
  • Vključuje spoštovano interkulturno izobrazbo in sestavne dele učenja jezikov, ki so dragocena tako univerzam kot delodajalcem.
  • Ponuja zabavne dogodivščine, ki najstnikom naredi učenje lahko in smiselno.
  • Zagotavlja vseživljenjski dostop do globalne skupnosti prijateljev, zvez in prostovoljskih priložnosti.

Kakšne vrste programov ponuja AFS?

AFS ima raznoliko ponudbo programov za dijake. Ti imajo možnost obiskovati srednjo šolo v drugi državi kot običajen dijak za celo šolsko leto, za eno polletje ali za tri mesece. Kulturna poglobitev, učenje jezika, priložnosti za prostovoljstvo in tečaji posameznih temah (kot raziskovanje okoljskih težav ali učenje o novi tehnologiji) so kratkotrajne priložnosti, ki trajajo od nekaj tednov do treh mesecev.

Kje bo moj otrok prebival?

Večina AFS dijakov (zlasti pri programu dijaških izmenjav) živi s skrbno družino gostiteljico. AFS družine gostiteljice so previdno izbrane, pregledane in pripravljene, da sprejmejo AFS dijaka na svoj dom. Ko je prijavnica sprejeta lokalni AFS prostovoljci in osebje opredelijo skupnost in družino, ki ustreza vašemu otroku. V nekaterih državah in glede na program udeleženci bivajo v dijaških domovih in na domu zgolj ob vikendih, ali pa celo v kampu podobnih okoliščinah.

Kako bo AFS podpiral mojega otroka?

Zdravje, varnost in dobro počutje naših dijakov je za AFS najpomembnejša prioriteta. Prostovoljci in osebje so predani in usposobljeni za podporo dijaku in njihovi družinam v času AFS izkušnje. AFS ima usklajene smernice, ki veljajo za vse AFS Organizacije. Vse AFS Organizacije imajo tudi lokalno 24-urno kontaktno številko za nujne primere, ki je ves čas spremljana.

Pogosta vprašanja

Že več kot 70 let gradi AFS izjemen ugled za zagotovitev kvalitetnih mednarodnih programov, ki razvijajo osnovne sposobnosti za uspeh v 21. stoletju. AFS izkušnja:

  • Gradi samozavest, širi obzorja in izboljšuje kritično mišljenje ter smisel za reševanje težav.
  • Vključuje spoštovano interkulturno izobrazbo in sestavne dele učenja jezikov, ki so dragocena tako univerzam kot delodajalcem.
  • Ponuja zabavne dogodivščine, ki najstnikom naredi učenje lahko in smiselno.
  • Zagotavlja vseživljenjski dostop do globalne skupnosti prijateljev, zvez in prostovoljskih priložnosti.