AFS v Sloveniji

Izobraževalno društvo INTERKULTURA je združenje nekdanjih dijakov, ki so v svojih srednješolskih letih odšli na mednarodno izmenjavo v tujino prek programa AFS.

Decembra 2006 smo se na pobudo takratnega veleposlanika ZDA, g. Thomasa Robertsona, in nekaj čudovitih naključij srečali v rezidenci Ameriškega ambasadorja v Rožni dolini, v Ljubljani in se tam družili ter obujali spomine na svoja srednješolska leta. Prav tako smo se v veliki večini zavezali obuditi ta program in ga ponuditi tudi Slovenskim srednješolcem, saj smo vsi zbrani bili generacije, ki smo v svet odšli še kot Jugoslovani. In tako se je zgodilo, da smo novembra 2007 registrirali naše društvo in v šolskem letu 2008/09 v tujino že poslali naše prve tri udeleženke. To so bile pogumne dijakinje, ki so utirale pot vsem naslednjim generacijam v Italiji, Belgiji in v ZDA.

Seveda smo v letih, ki so sledila, svojo ponudbo držav razširili in tako danes poleg prej naštetih držav sodelujemo tudi s Francija, Dansko, Nemčijo, Švico, Avstrijo, Avstralijo, Norveško in Švedsko in imamo v naboru dijakov, ki so svoje izkušnje nabirali v tujini, že okoli 30 mladih.

Potrebno je omeniti, da so vsi od njih uspešni na svojih nadaljnjih poteh doma in po svetu in da se nekateri izpopolnjujejo tudi v vlogah aktivnih volonterjev, za kar smo jim posebej hvaležni.

Leta 2010 smo pridobili uradni status podružnice AFS Intercultural Programs, Inc., ki deluje kot pridružena članica svetovne organizacije s sedežem v New Yorku in nam prinaša nove priložnosti za mlade in njihove družine v Sloveniji.

Naše delovanje

Izobražujemo in udejanjamo globalne državljane

AFS pripravi in podžiga bodoče voditelje, globalne državljane in ustvarjalce sprememb z osnovnimi interkulturnimi sposobnosti 21. stoletja, da so se ti zmožni učinkovito ukvarjati, voditi in sodelovati v različnih kulturnih okoliščinah. Naše mednarodne izmenjave, programi učenja v tujini in prostovoljstvo so podprti s strani raziskanega interkulturnega učenja, ki ga omogočajo usposobljeni AFS prostovoljci in osebje.

AFS programi izmenjav in učenja v tujini

S programi učenja v tujini v srednji šoli, učenja jezikov, prostovoljstva v tujini, priložnosti za prehodno leto, programi za odrasle, pripravništva v tujini, učiteljske izmenjave in poletno/kratkotrajno učenje v tujini smo pionirji interkulturnega izobraževanja.

Programi za družine gostiteljice

Sprejeti AFS dijaka na svoj dom je nagrajajoča in pomembna dogodivščina interkulturnega učenja za celo družino – deljenje kulture, tradicij in pridobivanje novih pogledov na svet.

Priložnosti za prostovoljstvo

AFS lokalni prostovoljci so gonilna sila AFS programov in so aktivni na vseh stopnjah – dijakom in družinam nudijo podporo na njihovih interkulturnih AFS poteh, udeležujejo se dogodkov za razvoj vodenja in politike delovanja ter se ukvarjajo z na družbo vplivnimi projekti v sodelovanju z lokalnimi šolami in skupnostmi.

Interkulturno učenje in izobrazba globalnega državljanstva

pomagamo ljudem vseh starosti in ozadij, da razvijejo sposobnosti vodenja, reševanja težav, jezika in interkulturne občutljivosti – vse to pa potrebujejo za uspeh v globalni ekonomiji in za ustvarjanje pozitivnih sprememb v svetu.

Screen Shot 2016-10-03 at 9.01.22 PM
Screen Shot 2016-10-03 at 9.04.03 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.11.02 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.13.48 PM

 

Naša prepričanja

S povezovanjem naše filozofije ”učenja skupnega življenje” in določenimi globalnimi težavami, s katerimi se sooča človeštvo, AFS neguje interkulturno razumevanje kot močno in produktivno orodje za gradnjo pravičnejšega in mirnejšega sveta. Globalna AFS skupnost sprejema razlike in verjame, da je naš svet močnejši in bolj zanimiv prav zaradi teh razlik.

AFS poslanstvo

AFS Intercultural Programs je mednarodna, prostovoljska, nevladna, neprofitna organizacija, ki nudi priložnosti medkulturnega učenja. S tem pomaga ljudem razviti znanje, sposobnosti in razumevanje, ki so potrebni za napredek k bolj pravičnemu in mirnemu svetu.

AFS vrednote

AFS ljudem omogoči delovanje v vlogi odgovornih globalnih državljanov, ki si prizadevajo za mit in razumevanje v raznolikem svetu. Priznava, da je mir dinamičen koncept, ki ga ogrožajo nepravičnost, krivice in nestrpnost.

AFS želi utrditi vero v dostojnost in vrednost vsakega človeškega bitja ne glede na narodnost ali kulturo. Spodbuja spoštovanje do človekovih pravic in temeljne svoboščine brez razlikovanj glede na raso, spol, jezik, vero ali družbeni položaj.

AFS dejavnosti temeljijo na naših bistvenih vrednotah o dostojanstvu, spoštovanju razlik, složnosti, rahločutnosti in strpnosti.

Kako ustvarjamo razliko

Življenje, učenje in prostovoljstvo onkraj mej in v večkulturnih skupnostih preobražuje življenja, pripravlja globalne državljane in daje moč ustvarjalcem sprememb. Temu pravimo ''AFSEffect''! naša globalna skupnost je:
Iceland with friends

Preobraževalna: Na različnih stopnjah na čudovitih interkulturnih poteh – življenje, prostovoljstvo, delo in sodelovanje z ljudmi okoli celega sveta.

12182887_1090860610938061_8428667951258672307_o

Večgeneracijska: Globalna skupnost dijakov, mladih odraslih, prostovoljcev, družin, izobraževalcev, alumnijev in osebja, ki so predani skupnemu delu in zabavi.

1-qabpQKyiM01aB-IysH1oLQ

Vključujoča: AFS skupnost zajema samozavestne, odprto misleče ljudi, ki vsakogar sprejmejo s toplo dobrodošlico in podporo – skupaj gradimo mostove med kulturami.

13450755_1231223156901805_4985777738664006270_n

Vsepovsod: Ustvari razliko v skupnostih, onkraj industrij in v prvih vrstah pomembnih mednarodnih vprašanj in družbenih težav.

AFS Alumni

Naj te izjemni AFS alumni navdihnejo s svojim udejanjanjem #AFSeffect moči. AFS ima več kot en milijon alumnijev (bivši udeleženci, prostovoljci, družine gostiteljice in osebje) s celega sveta. Če te zanima ponovno sodelovanje z AFS potem si preberi več o dejavnosti za AFS alumnije.

Preberi več

Izobraževalni načrt AFS globalnega državljanstva

AFS je vključujoča skupnost globalnih državljanov, predanih do učenja sveta mirnega skupnega življenja.

Kaj je izobrazba globalnega državljanstva?

Izobrazba globalnega državljanstva je preobraževalna, vseživljenjska pot, ki vključuje tako uradno kot praktične izkušnje. Izobrazba globalnega državljanstva pomaga ljudem vseh starosti:

  • Spoštovanje razlik v kulturi, spolu, veri in drugo
  • Ozaveščanje o svetu onkraj lastnega
  • Razumevanje naše odgovornosti kot član globalne skupnosti človeštva
  • Sprejeti našo vlogi pri zavarovanju sveta za trajnostno prihodnost
  • Se zavedati kako imamo v lokalnih skupnostih učinek na širši svet

Nauči se več o #AFSeffect za globalne državljane

AFS zveze, pripadnosti in članstva

AFS in UNESCO

AFS je leta 2015 s ponosom prejel ”svetovalni status” v partnerstvu z Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Ta naziv obema organizacijama omogoča sodelovanje na pobudo medsebojnega interesa in v dobro družbe.

AFS deluje tesno in ustvarjalno s šolami, univerzami, humanitarnimi in mirovnimi skupinami, vladami ter drugimi neprofitnimi organizacijami za razreševanje težav, ki odražajo naše poslanstvo.

Preberi več