years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Pogoji za prijavo

Izmenjave se praviloma udeležijo dijaki-inje v 3. letniku srednje šole, tako da lahko potem nadaljujejo s šolanjem in maturo v Sloveniji. Formalna starostna omejitev je najmanj 16 in največ 18 let v mesecu odhoda na izmenjavo. Poleg močne želje po novi izkušnji je pomembno tudi, da imate vsaj dober uspeh in da ste zdravi, predvsem pa da ste odprti za učenje nove kulture in nove prijatelje.

Kaj je vključeno

 • Letalske karte
 • Prevoz z letališča
 • Iskanje družine gostiteljice
 • Namestitev
 • Hrana
 • Iskanje šole
 • Individualna kontaktna oseba
 • Zdravstveno zavarovanje
 • Podpora za nujne primere
 • Šolski prevozi
 • Učenje tujega jezika
 • Pomoč pri procesu prijave
 • Orientacija pred odhodom
 • Orientacije v času izmenjave v tujini
 • Orientacija po vrnitvi v domovino
 • Šolske potrebščine
 • Stalna podpora

Sam poskrbiš za

 • Cepljenja
 • Šolske izlete
 • Kulturne oglede
 • Pristojbine za izdajo vizuma
 • Izpis ocen
 • Maturo
 • Štipendijo