years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Vpeta med germansko in romansko kulturo Švica nudi čisto posebno doživetje. Razišči deželo majhnih mest in velikih gora.

Pogoji za prijavo

Pogoj za izmenjavo je dijaški status. Izmenjave se praviloma udeležijo dijaki_nje v 2. ali 3. letniku srednje šole, tako da lahko potem nadaljujejo s šolanjem in maturo v Sloveniji. Poleg močne želje po novi izkušnji je pomembno tudi, da imaš vsaj dober uspeh, da si zdrav_a, predvsem pa, da te zanimajo druge kulture.

Kaj je vključeno

 • Letalske karte
 • Prevoz z letališča
 • Iskanje družine gostiteljice
 • Namestitev
 • Hrana
 • Iskanje šole
 • Individualna kontaktna oseba
 • Zdravstveno zavarovanje
 • Podpora za nujne primere
 • Šolski prevozi
 • Pomoč pri procesu prijave
 • Orientacija pred odhodom
 • Orientacije v času izmenjave v tujini
 • Orientacija po vrnitvi v domovino
 • Šolske potrebščine
 • Projektna gradiva
 • Dostop do omrežja bivših dijakov
 • Stalna podpora

Sam poskrbiš za

 • Cepljenja
 • Šolske izlete
 • Prevozi
 • Učenje tujega jezika
 • Pristojbine za izdajo vizuma
 • Izpis ocen
 • Maturo
 • Štipendijo